Kontakt

PREMAKO a.s., 079 01 Maťovce
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I., oddiel: Sa, vložka č. 421/V
IČO: 31677819
IČ DPH: SK2020508050
Fakturačná adresa: PREMAKO a.s., 079 01 Maťovce
Korešpondenčná adresa: PREMAKO a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice
GPS: 48°33'19.95"S / 22°06'16.64"V

PREMAKO a.s., pracovisko Košice

Bencúrova 13
040 01 Košice
tel./fax: 055/ 622 89 88, 055/ 729 40 07
e-mail: premako@premako.eu

Zasielateľstvo – železničná nákladná preprava

e-mail: rail@premako.eu,
tel.: +421 55 381 25 66

Prekládka a ostatné služby

e-mail: rail@premako.eu
tel.: +421 55 381 25 66

Zastúpenie v Moskve

31 Šabolovka, Moskva
Ruská Federácia 1 15 162
Tel:+7 499 236 3451
Fax: +7 499 237 2343

Medzinárodné logistické centrum Maťovce

PREMAKO a.s.,
079 01 Maťovce
tel./fax: 056/ 638 34 39
e-mail: premakom@premako.eu