Doplňkové služby

Celní služby

Celní služby

 1. zastupování v celním řízení
 2. ručení za celní dluh v režimu volný oběh, dočasné uskladnění
 3. vystavování celních dokladů
 4. služby daňového zástupce
 5. služby při reexportu

Skladování zboží

 1. skladování v celním skladu typu A
 2. skladování na zpevněných plochách

Společnost PREMAKO a.s. má v MLC Maťovce k dispozici 1700 m² krytých skladovacích ploch a více než 10 000 m² otevřených skladovacích ploch (betonových, panelových, štěrkových).

Úprava zboží

 1. třídění zboží
 2. balení a přebalování zboží
 3. paletizace a paketizace zboží

Pojistné služby a ručení

Společnost PREMAKO a. s. má uzavřené všechny druhy pojištění potřebné pro výkon svých činností a ručení za celní dluh:

 1. pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 2. pojištění celního dluhu
 3. pojištění majetku a zařízení a zásob zboží
 4. pojištění odpovědnosti zasilatele
 5. pojištění smluvního dopravce
 6. ručení za celní dluh při dočasném uskladnění a při propuštění do volného oběhu
 7. ručení za režim volný oběh při dovozu, ručení za režim tranzit.

Spolupracujeme s Tatra bankou a.s. Bratislava, pojišťovnami Union, Unique, Kooperativa, Chartis.

Další služby spojené s překládkou a přepravou

 1. vážení zboží
 2. otáčení svitků plechů z vertikální do horizontální polohy
 3. vyhotovování přepravní dokumentace a průvodních dokladů (nákladní listy SMGS, CIM, CMR, T1)
 4. provedení změny přepravní smlouvy a výměny dokladů.