Gyakori kérdések

1. Hol található a PREMAKO a.s. nemzetközi logisztikai centrum (MLC)?

A PREMAKO a.s. nemzetközi logisztikai centrum (a továbbiakban csak MLC) 2 km-re az ukrán államhatártól, az 555-ös és az 552-es út kereszteződésében, Nagykapos városa és a Mátyóc/Ungvár-i vasúti átrakodóállomás közelében található. A MLC-on keresztül vezet az Ukrajnából a kassai US Steel Košice acélműbe tartó szélesnyomtávú vágány. A MLC GPS koordinátái : N48.33°   E22.6°.

2. Milyen típusú árukat lehet a MLC-ban átrakodni?

A MLC-ban a következő árutípusok átrakodása lehetséges:
ömlesztett és szabadon rakodott áru (szén, koksz, farönkök, farost, vasércek, kavics, …)
acéláru (tekercsek, táblák, építési acél, drótok, fémhulladék, nyersvas)
raklapos áru
áru big-bagben
kötegelt áru
gépészeti berendezések és más túlméretezett küldemények.

3. Milyen típusú árukat nem lehet a MLC-ban átrakodni?

Az MLC-ban nem lehetséges folyékony áruk átszivattyúzása, és ömlesztett áruk különleges építésű automata ürítésű teherkocsiból (chopper) való átrakása

4. Lehetséges a MLC-ban az áruraktározás?

A MLC-ban lehetséges az áruk raktározása fedett raktárban és szabad területen csakúgy, mint vámraktárban.

5. Mely átrakodó terminálok vannak a MLC-ban?

A MLC nincs külön terminálokra osztva. Az átrakandó áruk típusa szerinti külön terminálok a logisztikai centrum bővítése során lesznek folyamatosan kiépítve. Előzetesen tervben van közvetlen átrakodó terminál, acéláru terminál, szenes terminál, automobil terminál, faáru terminál és chopperok ürítésére alkalmas terminál kiépítése. Megfelelő üzleti partnerek és befektetők érdeklődése estén készek vagyunk egy konténer terminál vagy egy folyékony áruk szivattyúzását végző terminál létrehozására is. Nehéz áruk és konténerek átrakodása céljából 2012 első felében üzembe helyezünk egy új bakdarut, 35 tonnás teherbírással. A zárt vagonok átrakodása iránti növekvő igény kielégítése céljából 2012-ben felépítünk egy erre a célra szolgáló fedett terminált, ahol vasúti vagonok mellett kamionok ki és berakodása is lehetséges lesz. Ezzel egyetemben tervezzük egy big-bag töltő gépsor üzembe helyezését is.

6. Rendelkezésre áll közvámraktár?

A MLC-ban működik egy A-típusú közvámraktár.

7. Van Mátyócon vámügynökség? Lehetséges a vámügyintézés áru EU-ba történő behozatalakor, vagy EU tranzit esetén?

Minden vámügyintézéssel kapcsolatos tevékenységet, beleértve az adóhelyettesítést is, közvetlenül cégünk végzi. Cégünknek érvényes szerződése van a Tatra banka-val a vámteherért való kezességre, és ennek bebiztosítása az Union poisťovňa biztosítóval.

8. Van Mátyócon a Szlovák vámhivatalnak kirendeltsége?

Mátyócon működik a nagymihályi vámhivatal kirendeltsége, mely megszakítás nélkül, a hét minden napján 24 órán át, biztosítja a vámügyintézést behozatalkor, kivitelkor vagy tranzit esetén.

9. Mely társaságok bonyolítják le a vasúti forgalmat Ungvárról Mátyócra, és végzik a MLC kiszolgálását?

Jelenleg az összes szolgáltatást a ZSSK CARGO végzi.
A PREMAKO a.s. együttműködik más vasúti fuvarozókkal is akik készek felajánlani szolgáltatásaikat.

10. Hány kamionnal rendelkezik a PREMAKO a.s.?

Társaságunknak nincsenek saját kamionjai. Több mint 20 közúti fuvarozó társasággal működünk együtt Lengyelországból, Magyarországról, Csehországból és Ukrajnából. Bármilyen típusú közúti szerelvényt be tudunk biztosítani.

11. Milyen az a súlyhatár, ameddig át tudják rakni az árut az MLC-ban?

A MLC-ban jelenleg 18 tonna maximális súlyú darabáru átrakását tudjuk biztosítani. Nehéz áruk és konténerek átrakodása céljából 2012 első felében üzembe helyezünk egy új bakdarut 35 tonnás teherbírással.

12. Lehetséges a MLC-ban túlméretezett küldemények átrakodása?

Igen, lehetséges azzal a feltétellel, hogy az EU-ból való kivitel esetén az ilyen küldeményekhez szükséges rakodási és rögzítési rajz, amelyet az Ukrán vasutak illetékeseivel előre jóvá kell hagyatni, természetesen illeték ellenében. Behozatal esetén minden tevékenységet a MLC alkalmazottai intéznek.

13. Mekkora fedett terület áll rendelkezésre „száraz“ rakodásra?

Jelenleg a MLC-ban 1 700 m² fedett raktározási terület van. A MLC bővítésénél számolunk további raktárépületek felépítésével.

14. Lehetséges előírt hőmérsékleten tartandó áruk raktározása, átrakodása?

Jelenleg a MLC ilyen területekkel nem rendelkezik.

15. Milyen típusú szélesnyomtávú vagonokba van lehetőség az átrakodásra a MLC-ban?

Minden típusúba, kivéve a choppereket és tartálykocsikat.

16. Milyen típusú árukat lehetlesz átrakodni a chopperok ürítésére alkalmas terminálon?

Vegyi anyagokat, mint ipari só, káliumos só, amónium-szulfátok, műtrágyák.
Nem vegyi anyagokat, mint fapelettek, repce, napraforgó, kukorica.

17. Mely FÁK beli speditőrökkel (vagon üzemeltetőkkel) működik együtt a PREMAKO a.s.?

Együttműködünk pl. a következő társaságokkal: TransRail, RailService, Novaja perevozočnaja kompanija, 1.a 2. Gruzovaja kompanija, Intertransgroup.

18. Köteles-e a MLC visszamenetben megrakodni a nála kirakodott széles nyomtávú vagonokat?

Nem. Ha ezek a vagonok üresen küldődnek vissza, a MLC alkalmazottai a kocsi tulajdonosa által megadott diszpozíció szerint kiállított SMGS fuvarlevéllel adják fel ezeket a vagonokat. Ha igényelték ezen vagonok megrakodását, akkor a MLC bebiztosítja a rakodást és a feladást.

19. Foglalkozik a PREMAKO a.s. konténerek szállítmányozásával?

A PREMAKO a.s. foglalkozik tengeri és vasúti szállítmányozással is. Ezen belül foglalkozunk teljeskörű intermodális szállítmányozással is beleértva az egykori FÁK államokat is. Ezekhez a szállítmányokhoz bebiztosítunk konténereket is.

20. Hogyan történik az áruk eljuttatása a MLC-ba – kamionokkal vagy vasúti vagonokkal?

A MLC multimodális jellegű. Az áru beszállítása vagy kiszállítása az ügyfél igényei szerint történik – kamionokkal vagy vasúti vagonokkal. A MLC komplex szolgáltatásokat kínál – bebiztosítja az átrakodást, raktározást, vámügyintézést és az áru eljuttatását a végső felhasználóig.

21. A PREMAKO a.s. szerződésben áll a ZSSK CARGO-val vagy más vasúti fuvarozóval?

A PREMAKO a.s.-nak érvényes szállítási szerződései vannak a ZSSK CARGO-val és a ČD CARGO-val. Együttműködünk továbbá több neves európai speditőrrel és vasúti fuvarozóval.

22. Lehetséges a MLC-ban magántulajdonú normál nyomtávú vagonok rakodása?

Igen, a PREMAKO a.s. foglalkozik magántulajdonú vagonok rakodásával és fuvaroztatásával is. Ezeket a vagonokat vagy az ügyfél maga biztosítja be, vagy illeték ellenében a PREMAKO a.s. kibérli a számára.

23. Hogyan történik a FÁK-ból érkező, vagy oda induló rakott vagonok átvétele?

A rakott vagonokat egyik részről a MLC alkalmazottai a másik részről az Ukrán vasutak ügynökei és kocsivizsgálói (akiknek kirendeltsége van a mátyóci vasútállomáson) veszik, illetve adják át.

24. Van SMGS és CIM státusza a Mátyóc/Ungvár széles nyomtávú vonalnak?

Azoknál a szállítmányoknál amelyek tranzit rezsimben haladnak át Szlovákián, a mátyóci állomáson szállítási szerződést kell módosítani. Kelet-nyugati irányú szállítmányoknál SMGS-rről CIM-re, nyugat-keleti irányúaknál pedig CIM-ről SMGS-re. Ezt a módosítást a MLC-ban természetesen elvégezzük.

25. Milyen üzleti feltételek, felelősségvállalás és garanciák vannak?

A PREMAKO a.s. a Szlovákiai szállítmányozói és logisztikai szolgáltatók szövetségének előírásai, az Üzleti jog szabályai valamint az ügyfelekkel kötött kétoldalú egyezségek alapján dolgozik. 2004-től minden főtevékenységünknél az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány alapján járunk el.

26. Van a PREMAKO a.s.-nak szállítmányozói felelősségbiztosítása?

A PREMAKO a.s. rendelkezik a tevékenységéhez szükséges összes biztosítással :

27. Lehetséges a MLC-ban az áruk kezelése?

Igen a MLC ilyen szolgáltatást is nyújt, mint pl. csomagolás, átcsomagolás, osztályozás, raklapozás, tömbösítés.

28. Az átrakodáson kívül milyen más szolgáltatásokat kínál a MLC?

A MLC a következő kiegészítő szolgáltatásokat kínálja – vámügyintézés, adóügyi kezesség, számla csere, fuvarlevél kiállítása az ügyfél nevében, áruk súlyának ellenőrző mérése

29. A PREMAKO a.s. végez logisztikai szolgáltatásokat is?

A PREMAKO a.s. szolgáltatásokat kínál a vasúti, közúti és tengeri fuvarozás keretében.

30. Milyen berendezéseket használnak az átrakodáskor?

A MLC-ban az átrakodáshoz rendelkezésre áll 3 darab 10–20 tonna teherbírású bakdaru, futódaru, autódaru, villás targoncák és kerekes rakodók.