Doplnkové služby

Colné služby:

 1. zastupovanie v colnom konaní
 2. ručenie za colný dlh v režime voľný obeh, dočasné uskladnenie
 3. vystavovanie colných dokladov
 4. služby pri reexporte

Skladovanie tovarov:

 1. skladovanie v colnom sklade typu A
 2. skladovanie na spevnených plochách

Spoločnosť PREMAKO a.s. má v MLC Maťovce k dispozícii 1700 m² krytých skladovacích plôch a viac ako 14 000 m² otvorených skladovacích plôch (betónových, panelových, štrkových).

Úprava tovarov:

 1. triedenie tovarov
 2. balenie a prebaľovanie tovarov
 3. paletizácia a paketizácia tovarov

Poistné služby a ručenia:

Spoločnosť PREMAKO a. s. má uzatvorené všetky druhy poistení potrebných pre výkon svojich činností a ručení za colný dlh:

 1. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 2. poistenie colného dlhu
 3. poistenie majetku a zariadení a zásob tovaru
 4. poistenie zodpovednosti zasielateľa
 5. poistenie zmluvného dopravcu
 6. ručenie za colný dlh pri dočasnom uskladnení a pri prepustení do voľného obehu
 7. ručenie za režim voľný obeh pri dovoze, ručenie za režim tranzit.

Spolupracujeme s Tatra bankou a.s. Bratislava, poisťovňami Union, Kooperativa.

Ďalšie služby spojené s prekládkou a prepravou:

 1. váženie tovarov
 2. otáčanie zvitkov plechov z vertikálnej do horizontálnej polohy
 3. vyhotovovanie prepravnej dokumentácie a sprievodných dokladov (nákladné listy SMGS, CIM, CMR, T1)
 4. vykonanie zmeny prepravnej zmluvy a výmeny dokladov