Prekládka

V MLC sa vykonávajú činnosti:

V MLC sa prekladajú tovary:

  1. voľne ložené a sypké tovary
  2. hutnícke výrobky až do hmotnosti 18 ton a dĺžky 12 metrov
  3. drevo (vláknina, guľatina, rezivo) a drevná štiepka
  4. ostatný tovar na paletách, v big-bagoch, vo zvitkoch a roliach, paketoch, na kolesách
  5. strojné technológie a iné nadrozmerné zásielky
  6. ISO kontajnery 20–40 stopé do hmotnosti 18t brutto

MLC okrem koľajiska a skladových plôch disponuje aj tromi portálovými žeriavmi s nosnosťou 10–18 ton, mostovým žeriavom 8t v sklade, vysokodvižnými vozíkmi a kolesovým hydraulickým nakladačom. Prekládka sa robí pomocou najnovších zdvíhacích a viazacích pomôcok (laná, pásy, reťaze, popruhy) a zariadení (drapáky, klieštiny, špeciálne háky, otočné traverzy, polypové drapáky, magnetické traverzy, paletové vidly a stohovacie háky).

Prekládková kapacita prekladiska je viac ako 1 350 000 ton ročne v závislosti od druhu a pravidelnosti dobehu tovaru.

Spoločnosť poskytuje aj kombinácie služieb prekládky a zasielateľstva súvisiaceho s prekládkou.