Zasilatelství

Železniční nákladní přeprava

PMK Rail – (export / import) – v železniční přepravě zajišťujeme přepravu kusových, hromadných zásilek a nadrozměrných nákladů po území Evropy, i přes hraniční přechodové stanice (PPS) Maťovce/Užhorod a Čierna nad Tisou/Čop ve směrování
z/na Ukrajinu, Bělorusko, Rusko, středoasijské země a dále do Číny a Mongolska.
V PPS Maťovce a Čierna nad Tisou zajišťujeme veškeré činnosti související s přímou a nepřímou překládkou, skladováním v krytých i otevřených skladech, kontrolou kvality zboží a FYTO kontroly, celně-deklaračními úkony, výměnou dokladů, avizací překládky, pohybu vagonů a pod.
Při přepravách směrovaných na východ zajišťujeme v MLC Maťovce, ale i v PPS Čierna nad Tisou/Čop přímou i nepřímou překládku zboží s využitím možnosti kontroly a zadokumentování naložení zboží. Zajišťujeme přistavení vagonů vhodné konstrukce. Nabízíme možnost použití kontejnerů při přepravách do destinací Dálného východu.

Silniční nákladní přeprava

PMK Road (export / import) – v silniční nákladní přepravě zajišťujeme kamionovou přepravu v tuzemsku a na území Evropy. Při přepravách spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními dopravci. K přepravám využíváme kamiony standardní konstrukce, plachtové muldové návěsy, chladírenské návěsy a izotermy, cisterny, klasické sklápěče a walking floory pro hromadné substráty. Také zajišťujeme přepravy nadrozměrných a těžkých nákladů.
Kromě celokamionových přeprav zajišťujeme i přepravy malými vozy.
Poskytujeme přepravní služby do / ze zemí SNS v přímé přepravě, a také přes MLC Maťovce.

Námořní a říční přeprava

PMK Ocean & River Freight (export / import) – v námořní přepravě ve spolupráci s renomovanými námořními společnostmi poskytujeme kvalitní a spolehlivý servis
na profesionální úrovni. Jako nezávislý speditér jednáme s lodními společnostmi a jejich agenty o získání nejlepší ceny na přepravu z / do celého světa. Zajišťujeme konvenční přepravy a kontejnerové přepravy v kontejnerech standardní i speciální konstrukce
se zaměřením hlavně na přístavy Hamburg, Bremenhaven, Rotterdam, Amsterdam, Antverpy, Koper nebo Rijeka. Spolupracujeme s přístavy Sankt Peterburg, Klajpeda, Izmail, Reni.
K přepravě malých zásilek využíváme sběrné kontejnery.
V souvislosti s přepravou po vodě zajišťujeme i přepravu po dunajské vodní cestě do námořních přístavů a ​​dále do zámořských destinací v režimu export/import.
Společnost poskytuje i kombinace jednotlivých druhů přeprav, kombinaci překládky s přepravou, přičemž důraz klademe na výhodnost pro zákazníka.