Kontakt

PREMAKO a.s., 079 01 Maťovce
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I., oddiel: Sa, vložka č. 421/V
IČO: 31677819
IČ DPH: SK2020508050
Fakturačná adresa: PREMAKO a.s., 079 01 Maťovce
Korešpondenčná adresa: PREMAKO a.s., Gemerská 3, 040 11 Košice

PREMAKO a.s., pracovisko Košice

Gemerská 3
040 11 Košice
tel./fax: 055/ 622 89 88
e-mail: premako@premako.eu
GPS: 48°42'4.752"N / 21°15'4.788"E

Zasielateľstvo – železničná nákladná preprava

e-mail: rail@premako.eu,
tel.: +421 55 381 25 66

Prekládka a ostatné služby

e-mail: rail@premako.eu
tel.: +421 55 381 25 66

Medzinárodné logistické centrum Maťovce

PREMAKO a.s.,
079 01 Maťovce
tel./fax: +421 56 638 34 39
e-mail: premakom@premako.eu
GPS: 48°33'19.95"N / 22°06'16.64"E (v navigácii nastavte Veskovska ulica 1, Veľké Kapušany)