Zasielateľstvo

Železničná nákladná preprava

PMK Rail – (export/import) – v železničnej preprave obstarávame prepravu kusových, hromadných tovarov a nadrozmerných nákladov po území Európy, ako aj cez pohraničné priechodové stanice (PPS) Maťovce/Užhorod a Čierna nad Tisou/Čop v smerovaní z/na Ukrajinu, Bielorusko, Rusko,  stredoázijské krajiny a ďalej do Číny a Mongolska.

V PPS Maťovce a Čierna nad Tisou zabezpečujeme všetky činnosti súvisiace s priamym a nepriamym prekladom, skladovaním v krytých aj otvorených skladoch, kontrolou kvality tovaru a FYTO kontroly, colno-deklaračnými úkonmi, výmenou dokladov, avizáciou prekládky, pohybu vozňov a pod.

Pri prepravách smerovaných na východ zabezpečujeme v MLC Maťovce, ale aj v PPS Čierna nad Tisou/Čop priamy aj nepriamy preklad tovarov s využitím možnosti kontroly a dokumentácie naloženia tovaru. Zabezpečujeme pristavenie vozňov vhodnej konštrukcie.

Ponúkame možnosť použitia kontajnerov pri prepravách do destinácii Ďalekého východu.