O nás

Akciová spoločnosť PREMAKO a. s. so sídlom v Maťovciach, s pracoviskom v Maťovciach a kanceláriami v Košiciach, bola založená dňa 26. 07. 1993.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti už viac ako 28 rokov je:

Spoločnosť prevádzkuje v Maťovciach, ktoré sú vzdialené 1 km od mesta Veľké Kapušany a 2 km od hranice s Ukrajinou multimodálne medzinárodné logistické centrum (ďalej MLC) s vlastnou železničnou vlečkou pri železničnej stanici širokého rozchodu s kódom 56/168708. MLC má rozlohu viac ako 35 ha. Spoločnosť PREMAKO a.s. v súčasnej dobe realizuje so spoluinvestormi projekt dobudovania a rozšírenia MLC do logistického parku, ktorý bude poskytovať logistickú podporu firmám z Európskej únie a firmám zo štátov SNŠ a Číny pri dovoze a vývoze tovarov.

V MLC je k dispozícii vlastná vlečka s koľajami rozchodu 1 435 mm a 1 520 mm, skladovacie plochy a komunikácie pre kamióny. Spoločnosť sa špecializuje na prekládku tovarov dovážaných alebo vyvážaných z/do Ukrajiny, Ruska, Moldavska, Kazachstanu, Číny ako i ďalších krajín so železničnými traťami s rozchodom 1 520 mm. V MLC sa prekladajú všetky druhy tovarov s výnimkou prečerpávania kvapalných tovarov a prekládky sypkého tovaru z/do špeciálnych samovýsypných vozňov (chopper).

Tím špecialistov poskytuje všetky služby v oblasti zasielateľstva:

Naši klienti

klienti-2020.jpg

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť má od roku 2004 zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 vo všetkých hlavných činnostiach – prekládke, skladovaní a zasielateľstve.
Spoločnosť je riadnym členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.